با همفکری اداره کل محیط زیست البرز و پسماند کرج؛
آپدیت برنامه جامع مدیریت پسماند کرج بررسی شد

صاحبنظران اداره کل محیط زیست استان البرز و سازمان پسماند شهرداری کرج به منظور آپدیت برنامه جامع مدیریت پسماند طی اجرا نشست ای گرد هم آمدند.

لینک منبع

برچسب ها: