به نوشته خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته از جانب اداره امور اجرایی سامانه۱۳۷ شهرداری کرج در راستای معرفی خدمات بیش از قبل به شهروندان و رسیدگی به مشکلات آنان با استناد به پیغام های ثبت شده در این سامانه، از تاریخ ۲۱ مرداد ماه لغایت ۲ شهریور ماه سال جاری صاحبنظران مربوطه از جاهای ۱۲گانه بازدید بعمل می آورند.

حسین امام جمعه مدیرعامل سامانه۱۳۷ شهرداری کرج پیرامون این مسئله عنوان کرد: هدف از اجرا برنامه ذکر شده، ارزیابی عملکرد جاهای در پاسخگویی به پیامهای شهروندان است و مدیران مربوطه در جاهای ۱۲گانه باید با استناد به شعار سامانه۱۳۷ (سرعت،دقت و صحت) اقدام نمایند.

وی با بیان این نوشته که اجرای اینگونه طرحها در افزایش عملکرد، سهولت بخشیدن به امر خدمات رسانی و رسیدگی به پیامهای شهروندان پیرامون دغدغه های شهری بسیار موثر است، گفت: همدلی و وحدت رویه یکی از مهمترین عوامل موفقیت در کارها است و این سری هدفی جزءرضایت شهروندان را دنبال نمی کند.
 

لینک منبع

برچسب ها: