به همت کانون فرهنگی- هنری تجلی نور:
جشنواره بادبادکها در دهکده تفریحی و گردشگری باغستان کرج برگزار شد

به همت کانون فرهنگی- هنری تجلی نور و با نیت ممکن نمودن اوقاتی خوش برای شهروندان و خانواده ها در تعطیلات انتهای هفته جشنواره بادبادکها در دهکده تفریحی و گردشگری باغستان کرج برگزار شد.

لینک منبع

برچسب ها: