به نوشته پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، حریق نشانی شهرداری که برای پوشش حوادث ممکن با اسم سازمان حریق نشانی معین به دیگر شهرهای جانبي كرج امداد رسانی می کند، در جستجوی رابطه تلفنی از سازمان حریق نشانی گرمدره جان شهروند محبوس در چاه، را نجات داد.

با استناد به این خبر، بعد از یک ساعت و ۴۹ دقیقه عملیات امداد و نجات مرد ۲۴ ساله که در چاهی به عمق ۸۰ متر گرفتار شده بود، نجات یافت.

در اینجا ضروری است این نکته اضافه شود، در این عملیات یک خودروی امدادی و چهار حریق نشان مشاركت داشتند .

نازنین فرضی زاده

 

لینک منبع

برچسب ها: