به نوشته پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، محمد نبیونی شامگاه روز قبل  در نشست صمیمانه با مدیرعامل انجمن نخبگان استان البرز ضمن بیان این نوشته اضافه کرد:  اگر این سرمایه ارزشمند را تقویت کرده و از آن سود گرفته شود می‌توان بسیاری از قله‌های رفیع دانش را فتح کرد.

وی، یکی از مهمترین مهم های پیشرفت هر کشور را نیروی سرآمد و نخبه آن کشور دانست و گفت: استفاداه از فکر و فرضیه ی آنان مطمئنا به پیشرفت و عمران هر کشور کمک می کند.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه ضروری است تا از سازمان نخبگان خدمات رسانی کرده و تقویت ضروری در این عرصه انجام شود، اضافه کرد: هر کشوری که مسئله نخبگان را مورد خدمات رسانی قرار دهد آن کشور از همه عرصه‌ها مصون خواهد بود.

مدیرعامل شورای اسلامی شهر کرج با یبان اینکه امروز نیاز است تا نخبگان به جای حقیقی خود دست یابند ادامه داد: مطمئنا فرصت دادن به نخبگان و استفاده ازفکر و توجه به آنان موجبات پیشرفت و رونق  استان و کشور را ممکن می آورد.

لینک منبع

برچسب ها: