به نوشته خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، مراسم چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و پیشرفت منابع انسانی ایران به مانند سال های قبلی با حضور و استقبال چشمگیر اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران، مدیران و صاحبنظران آموزش سازمان های مختلف از تمامی کشور در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که شهرداری کرج موفق شد برای بار نخست، موفق به دریافت جایزه ملی تعالی در سطح گواهینامه اهتمام شود.

جایزه ملی تعالی آموزش و پیشرفت، جایزه ای است که به برترین تلاش ها، اعمال و دستاوردهای سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و پیشرفت کارکنان اعطا می شود.

نمونه های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی عرصه آموزش و فعالان این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر دیزاین، پیشرفت و استقرار این جایزه در سطح سازمان های ایرانی است.

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است کلیه سازمان های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به هم کاری در محیط تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و پیشرفت منابع انسانی می توانند داوطلب کمپانی در این جایزه باشند.

لینک منبع

برچسب ها: