صدرنژاد مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری کرج شد

در راستای ادغام سازمان های مرتبط با استناد به دستور وزارت کشور، سازمان های تاکسیرانی، اتوبوسرانی و پایانه های کرج ادغام شدند و عزیز صدرنژاد طی حکمی ازسوی شهردار کرج با اسم مدیرعامل این سازمان ها که اسم آن به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری تغییر یافته است، معرفی شد.

مرضیه جوانمرد

لینک منبع

برچسب ها: