سید رضا مساعد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، درحاشیه بازدید میدانی از سطح منطقه گفت: شهرداری های با نظارت مستقیم بر تولید و ساز شهری می توانند از افزایش تولید وساز های غیرمجاز جلوگیری کنند.

 وی اظهار داشت: شهرداری‌ها مکان مهمی در انتظام شهری دارند بویژه اینکه باید درمقایسه با تولید سازهای تحت نظارت خود در چهارچوب برنامه‌های جامع و تفصیلی شهر و هرگونه عملیات خارج از ضوابط شهرسازی حساس باشند.

مساعد با اشاره به اینکه کنترل و جلوگیری از تولید و سازهای غیرمجاز از مسئله‌های مهمی است که مسئولین باید مورد استقبال قرار دهند، گفت: باید تلاش شود تا روند پیشرفت و پیشرفت شهر‌و خدمات رسانی مطلوب به مردم از راه قانونی هموار گردد و امورات مهم و حیاتی مردم معطل نماند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج اضافه کرد: دامنه نظارت شهرداری تنها محدود به کنترل و نظارت بر تولید‌وساز در محدوده شهر نیست حتی در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارند که می‌تواند از تولید و ‌ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهر‌ها جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد:  از دلایل عمده مورد استقبال بر تولید ‌وساز در حریم شهر‌ها می‌توان به رعایت توازن شهر‌ها در آتی و حفظ اراضی، باغ‌ها و جنگل‌ها در حریم شهر‌ها اشاره نمود این نقش برجسته در ماده ۱ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مورد تاکید قرار گرفته است.

 در این قانون بر نقش نظارتی شهرداری‌ها در انتظام محیط شهری غیر از محدوده شهر به حریم شهر نیز تاکید شده و غیر از این ابزار کنترل و نظارت قانونی دیگری در عرصه رعایت اصولی تولید ساز‌ها در دست شهرداری هاست، که می‌توان به مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص صدور پروانه و جلوگیری از عملیات احداث ساختمان‌های بدون پروانه در ماده ۱۰۰ اشاره نمود.

مساعد تاکید کرد: حدسیات می شود مامورین خدمات شهر و کنترل نظارت، نظارت بیشتری بر چگونگی تولید ساز‌ها و تاسیسات شهری داشته باشند بطوریکه نه مانع پیشرفت وپیشرفت شود و نه اینکه تولید سازهای غیرمجاز صورت گیرد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج به علاوه از طرف دیگر ضمن بازدید از تعدای املاک  در حال تولید در سطح  منطقه برای چندین  ملک متخلف دستورتوقف عملیات  ساختمانی و رفع خلاف صادر کرد.

  وی خاطر نشان کرد: با استناد به لزوم و رسیدگی به درخواست ها شکایات شهروندان جواب گویی به پیغام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ انجام  می گردد.

لینک منبع

برچسب ها: