به نوشته سایتهای اینترنتی، حسین امام جمعه این نوشته را اطلاع داد و گفت: با استناد به اجرا نشست روسای سامانه های ۱۳۷ مدیریت شهری شهرداری های کشور مقرر شد طی فراخوانی از علاقمندان و اساتید فن دعوت بعمل آید تا بر حسب شرایط اعلام شده درمقایسه با ارسال کارهای خود برای دیزاین آرم مشترک این سامانه اقدام بعمل آورند. مدیر اداره امور اجرایی سامانه ۱۳۷ شهرداری کرج اظهار داشت: با این شرایط علاقمندان می توانند کارهای خود را از روش سایت سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران به آدرس www.137.tehran.ir ارسال و ثبت نمایند که فرصت ارسال این کارهای از تاریخ ۱۵ مرداد ماه لغایت ۱۵ شهریور ماه سال ۹۶ می باشد. امام جمعه گفت: از میان کارهای رسیده، سه اثر انتخاب خواهد شد که به انتخاب اول این مسابقه پنج سکه بهار آزادی، نفر دوم سه سکه بهار آزادی و نفر سوم دو سکه بهار آزادی بهمراه لوح تقدیر اعطا می شود. این مسئول یادآور شد: بعد از انتخاب نهایی از میان سه اثر انتخاب، یک اثر بعنوان لگوی مصوب ۱۳۷ تعیین می شود که تمام حقوق مادی و معنوی آن در دست به سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری بوده و طراح آن هیچتعلق مادی و معنوی بدان ندارد. سامانه ۱۳۷ نیز مجاز است که از اثر منتخب بعنوان نشان، تندیس و هرگونه مصرف گرافیکی دیگر استفاده نماید.

لینک منبع

برچسب ها: