به نوشته پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، در این نشست سازمانی که با حضور سعیدی کیا در محل سازمان پسماند برگزار شد، ضمن بررسی شیوه های جذب حداکثری هم کاری بخش خصوصی، عملکرد عرصه های سازمان نیز با نیت شناخت نقاط ضعف و قوت این سری تحت پوشش مدیریت شهری نیز رصد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با بیان اینکه باید فضا برای فعالیت سرمایه گذاران در عرصه های مختلف مدیریت شهری تعریف مناسبی داشته باشد، اضافه کرد: بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی همراه با مدیریت منابع انسانی و مالی نقش به سزایی در به نتیجه رسیدن اهداف مدیریت شهری دارد. 
 

سعیدی کیا پیشتر با اشاره به شروع فصل سرما، آمادگی سازمان برای معرفی خدمات بهینه به شهروندان را ضروری عنوان کرد.

 

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است این نشست با حضور معاونت های اجرایی، اداری و مالی، حمل و نقل، عمران، روابط عمومی و برنامه و برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و در محل این سازمان برگزار شد.

 

نازنین فرضی زاده

پسماند تکمیل باش فصل سرما شهرداری کرج

لینک منبع

برچسب ها: