به نوشته پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، در راستای رفاه حال صاحبان مشاغل و دسترسی راحت آنان به معلومات تبلیغاتی نشست ای در محل سازمان سیما، منظر و محیط سبز شهری برگزار و مقرر شد معلومات سازه های تبلیغاتی به روش الکترونیکی در دست صاحبان مشاغل و شهروندان قرار گیرد.

کاهش سفرهای درون شهری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا از دیگر اهدافی است که سازمان را بر آن داشت تا برای الکترونیکی شدن معلومات سازه های تبلیغاتی شهر اقدام کند چرا که با اقدام گفته شده نیاز به حضور صاحبان مشاغل در محل سازمان برای اجاره آگهی سازه ها نیست و اطلاعاتی از نمونه مبلغ اجاره، ابعاد و مدت لحظه اجاره سازه تمام و کمال در سایت پیش بینی شده قرار گرفته است.

برنامه ریزی در این عرصه بعد از بررسی های ضروری، اولین اقدامی است که به وسیله صاحبنظران و مدیران مربوطه صورت می گیرد و بعد از این قسمت کار، معلومات ضروری در سیستم G.I.S  و بالاخره درگاه ارتباطی  شهرداری کرج وارد می شود.

ضروری به ذکر است در نشست گفته شده، معاون زیباسازی سازمان سیما، منظر و محیط سبز شهری، صاحبنظران اداره آگهی این سازمان و صاحبنظران سازمان فاوا حضور داشتند.

لینک منبع

برچسب ها: