رضاحسینی:
وحدت رویه موفقیت در عرصه فرهنگ را دوچندان می کند

قائم مقام شهردار کرج، لازمه موفقیت در اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را انسجام و وحدت رویه در دستگاهای اجرایی دانست.

مصطفی رضاحسینی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج از تبعات زيانبار نبود اتحاد میان ابزار های متولی فرهنگ و جزیره ای رفتار کردن در این عرصه اطلاع داد وگفت: استمرار اين روند به اتلاف سرمايه مي انجامد ونتايج مطلوبي در پي نخواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت های مطلوب فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف استان اضافه کرد: در کمال تاسف عدم هماهنگی در عرصه های فرهنگی عده ای شهرهای استان را بیننده هستیم که این امر لزوم یکپارچه سازی فرهنگی را دو چندان می کند.

رضاحسینی نقش  مدیریت شهری کرج در عرصه فرهنگ را ضروري دانست و ایجاد تعامل، وحدت رویه و انسجام میان ساير واحد ها را خواستار شد.

قائم مقام شهردار کرج در انتهای به نقش فرهنگ در پیشرفت شهری اشاره نمود و اضافه کرد: پیشرفت فرهنگ به معنی حقیقی می تواند نقش به سزایی در ارتقای دیگر عرصه های شهری داشته باشد.

قائم مقام شهردار کرج در انتهای به نقش فرهنگ در پیشرفت شهری اشاره نمود و اضافه کرد: پیشرفت فرهنگ به معنی حقیقی می تواند نقش به سزایی در ارتقای دیگر عرصه های شهری داشته باشد.


 

نازنین فرضی زاده

فرهنگ شهرداری بسترسازی کرج

لینک منبع

برچسب ها: