وزرای ارتباطات و علوم وارد استان البرز شدند مویدی – وزیر ارتباطات و تکنولوژی معلومات و وزیر علوم بررسی ها و تکنولوژی برای افتتاح پارک تخصصی علم و تکنولوژی وارد استان البرز شدند.    به نوشته سایتهای اینترنتی محمود واعظی وزیر ارتباطات و تکنولوژی معلومات و محمد فرهادی وزیر علوم بررسی ها و تکنولوژی صبح امروز برای افتتاح پارک تخصصی علم و تکنولوژی ارتباطات و تکنولوژی معلومات وارد استان البرز شدند. ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ اعطای مجوز پارک به نماینده وزارت ارتباطات و کمپانی‌های دانش‌بنیان ازجمله برنامه‌هایی است که بنا است امروز با حضور دو وزیر ذکر شده انجام پذیرد. مرکز بررسی ها مخابرات ایران به نوعی قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در عرصه ارتباطات و تکنولوژی معلومات (ICT) با ۴۰ سال سابقه و تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور در وزارت ارتباطات اصلی‌ترین پایگاه بررسی ها درزمینهٔ ارتباطات و تکنولوژی معلومات کشور شمرده می‌شود.
به علاوه از طرف دیگر محمد خوانساری مدیرعامل مرکز بررسی ها مخابرات ایران از استقرار ۵۴ کمپانی جوان تکنولوژی‌های نوین در پارک تخصصی علم و تکنولوژی ارتباطات کرج اطلاع داد.       

لینک منبع

برچسب ها: