محمد رضا سیفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، عنوان کرد: عملیات اجرایی پیاده رو سازی فاز سوم خیابان اشتراکی در دست اجراست وتاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: گسترش کیفیت پیاده‌روهای شهری نه تنها عابران پیاده بیشتری را برای پیاده‌روی جذب می‌کند حتی به ایجاد فضاهای مطلوب عمومی نیز یاری مینماید ازاین رو توجه به بازسازی پیاده‌روی خیابان‌های پرتردد و حیاتی شهر حاوی ارزش بیشتری است و حاوی اهمیت قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: عملیات اجرایی پیاده روسازی فاز سوم بلوار اشتراکی در ضلع جنوب شرقی این بلوارهم اکنون در دست اجراست وتاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج، حجم عملیات صورت گرفته در برنامه بلوار اشتراکی شمالی را در ضلع شرق و غرب پنج هزار و۵۰۰مترمربع پیاده رو سازی و دوهزار و ۵۰۰ متر جدولگذاری عنوان کرد.

سیدرضا فیض تاکید کرد: با استناد به تردد هر روزه شهروندان و لزوم ممکن نمودن بستر خوب در راستای توجه به بحث، عبور و مرورعابرین پیاده، واحد عمران منطقه سعی دارد هرچه سریعتر با استناد به استانداردهای ضروری و با کیفیت مطلوبتر این برنامه را به اتمام رساند.

وی خاطر نشان کرد: این منطقه تمام توان خود را در جهت اجرای بهتر و سریعتر این عملیات بکارگرفته تا این معابر را برای استفاده شهروندان عزیز تکمیل سازی نماید.

لینک منبع

برچسب ها: