به نوشته خبرالبرزبه نقل ازپایگاه خبری مدیریت شهری کرج، محمدرضا زین العابدینی با حضور در استودیو مدیریت شهری کرج این نوشته را اطلاع داد و گفت: در راستای اجرای قانون ۵ پیشرفت و مصوبه هیئت وزیران، اراضی موجود در حریم شهر با کاربری محیط سبز با حفظ مالکیت دولت در دست شهرداری قرار می گیرد و این مصوبه در تمامی کشور در حال اجرا می باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرداری کرج در تحقق این مهم تا به این لحظه موفق رفتار کرده است، عنوان کرد: در گام اول، هزار هکتار در شمال غرب کرج، منطقه باغستان در دست شهرداری قرار گرفت و سازمان سیما، منظر و محیط سبز شهری به منظور جنگل کاری در این محدوده اقدام کرده و در آتی ای نزدیک مرکز بزرگ تفریحی، ترفجی و محیط سبز در دست مردم کرج قرار خواهد گرفت.

لینک منبع

برچسب ها: